Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации објавува јавна расправа за Предлог документите:

  1. Анализа на пазарите за брзина на интернет пристап
  2. Измена на Правилникот за услугите опфатени со универзална услуга

Јавната расправа ќе трае 30 денови од денот на објава на веб страницата на Агенцијата.

Лица за контакт:

marjan.pejovski@aec.mk

elizabeta.dvojakova@aec.mk

Dokumenti final për mundësimin e shërbimit për shpejtësinë e internetit në tregun shtëpiak

Komenti i ndrimit të Rregullores së AKE-së nga ana e operatorit Telekom

KOMENTET E OPERATORIT A1 MAQEDONI PËR NDRIMIN E RREGULLORESДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/02/2021
Крај на јавна расправа: 18/03/2021
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје