Select Page

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година Одлука за усвојување на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021...

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година.  Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019...