Select Page

Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот “Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година” Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015...

Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 година“ Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014...

Годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за 2013 година

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува годишниот извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2013 год. со корекции од технички карактер. Во извештајот се дадени и споредбени бројки и индикатори...

Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година

Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година во PDF формат Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година во DOCX формат Поврзани тагови: 2012, анализа на пазар, годишен...