Select Page

Почетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за битстрим услуги

Почитувани Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот „Почетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за битстрим услуги“ (на македонски и англиски јазик) Почетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за битстрим услуги Inception Report for...

Cullen International- Enlargement Countries Monitoring Report 1 – 11/2011

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Ноември 2011 година:  20111219_Cullen Int Report-1-november-2011 (2.55 MB 2011-12-19) Cullen Int-Annex-2-november-2011 Cullen...

Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија – Септември 2011

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот од испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија што се реализираше во Септември 2011.   Испитување на јавното мислење...

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2010 година и Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор

 Годишен финансиски план на АЕК за 2010 год. и Ревизорски извештај (530.49 kB)  Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор (507.23...