Select Page

Објава на програма за работа на агенцијата за електронски комуникации за 2013 година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА Коментари и одговори по Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година. Коментари и одговори од АЕК по документ Програма за работа за 2013...