Select Page

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година.  Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019...

Годишен план за јавни набавки на АЕК за 2018 година

Годишен план за јавни набавки на АЕК за 2018 година Анекс 1 кон Годишниот план за јавни набавки за 2018 година Анекс 2 кон Годишниот план за јавни набавки за 2018 година Анекс 3 кон Годишниот план за јавни набавки за 2018 година Анекс 4 кон Годишниот план за јавни...