Select Page

Известување до печатените и електронски медиуми во Република Македонија

Почитувани,Со решение број СТ.број 489/11 од 26.07.2011 година  донесено од Основниот Суд Скопје 2 Скопје, е отворена стечајна постапка над “Трговското радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА Дооел Скопје – во стечај” со седиште на ул.Перо Наков број 60, Скопје.  Во член...

Учество на вработените во АЕК во Акцијата “Ден на дрвото – пролет 2011“

Вработените во Агенцијата за електронски комуникации и оваа пролет зедоа активно учество во Акцијата “Ден на дрвото-пролет 2011”. Како институција ја поздравуваме Акцијата која придонесува кон подобрување на духот и свеста и обезбедување на подобра и...

Поставување на камен темелник на новата зграда на АЕК

Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.03.2011 година (среда) во 14:00 часот на свечен начин ќе го одбележи чинот на поставувањето на камен темелникот на новата зграда на Агенцијата на Кеј Димитар Влахов бб, Скопје. Новото седиште на Агенцијата ќе биде...

Објава на Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

  20110314_Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства (490.62 kB) Коментари и одговори на коментари по претходната Јавна расправа и одржаниот состанок:  20110314_коментари – МКТ (156.5 kB)  20110314_коментари – Неотел (3.62 MB)...