Select Page

Извештај – резиденцијални корисници – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија