Select Page

WEB_AEK_Parametri_za_kvalitet_na_javni_govorni_uslugi_2007_ver_1.4.pdf


Поврзани вести:

More posts: 2007 извештај јавни говорни услуги мрежи и услуги параметри за квалитет телекомуникации