Select Page

Контакт со Грижа за корисници:

Доколку сакате да поставите прашање до Грижа за корисници при АЕК, ве молиме пополнете го прашалникот во делот КОНТАКТ ИНФО поставен на сајтот www.komuniciraj.mk на следниот линк:

КОНТАКТ ИНФО

Доколку сакате да поднесете електронски Приговор од краен корисник, ве молиме пополнете го е-Приговорот поставен на веб сајтот www.komuniciraj.mk на следниот линк:

Е-ПРИГОВОРИ

Напомена: За да поднесете електронски приговор задолжително е да се регистрирате како корисник на веб сајтот www.komuniciraj.mk !