Select Page

Rregullore për numrin e vetëm evropian të urgjencës E-112

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 22/09/2015
Службен весник: 184/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации