Select Page

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година“ Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016...