Select Page

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година.
Одлука за усвојување на годишната програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година
Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година