Select Page

Të nderuar,

Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија“ да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа. Имено, на состанокот одржан на ден 26.10.2011 година Агенцијата за електронски комуникации ги информираше заинтересираните страни дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на цените на релевантниот пазар- минимален пакет на изнајмени линии. Развојот на моделот се одвиваше во соработка со Анализис Мејсон- Италија врз основа на договор за консултантски услуги.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 26.08.2012 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси:

kristina.bozinovska@aec.mk

aleksandar.kocevski@aec.mk


Draft Report for mimimum set of leased lines based on LRIC methodology
Нацрт извештај за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 26/10/2011
Крај на јавна расправа: 25/09/2011
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË