Select Page

Прашања и одговори на прашања по нацрт-планот за намена на радиофреквенциски опсези во РM


Поврзани вести:

More posts: нацрт план одговори план за намена прашања радиофреквенциски опсези Republika e Maqedonisë