Select Page

Rregullore për qasje dhe shfrytëzim të pajisjeve specifike të rrjetit

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/03/2015
Службен весник: 42/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации