Select Page

Тендерска документација согласно Објавениот јавен тендер за доделување на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790 – 862 MHz и 1710 – 1880 MHz

Согласно Објавениот јавен тендер за доделување на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790 – 862 MHz и 1710 – 1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија се објавува следната...

Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 gнz, за фиксен безжичен пристап

Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 gнz, за фиксен безжичен пристап Поврзани тагови: 3436 GHz, безжичен, доделување на радиофреквенции, јавен тендер, одлука, пристап,...