Select Page

На барање на операторите се продолжува рокот на доставување на мислења и забелешки – најдоцна до 15 септември 2012 (сабота) за „Нацрт документ за втора анализа на Пазар 7 и Пазар 8

На барање на операторите, Агенцијата за електронски комуникации го продолжува рокот на доставување на мислења и забелешки – најдоцна до 15 септември 2012 (сабота) за „Нацрт документ за втора анализа на Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен...

Продолжување на рок за достава на забелешки и мислења по нацрт документи

На барање на операторите, Агенцијата за електронски комуникации  го продолжува рокот на доставување на мислења и забелешки – најдоцна до 15 септември 2012 ( сабота)  за доле наведените нацрт документи: 1.    „Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на...

Јавен тендер за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz. за 2 (два) мултиплекса за изградба на дигитален терестријален систем

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz ,  број 02-2954/1 од 07.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР  БР....

Објава за Јавен тендер за радиофреквенции од опсегот 811-821 и 852-862 MHz

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz ,  број 02-2950/1 од 06.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации,...

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација по Јавен тендер број 02-2615/2 од 04.07.2012 година

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација по Јавен тендер број 02-2615/2 од 04.07.2012 година Прашања и одговори по тендер 02-2615 Поврзани тагови: 022615/2, јавен тендер, одговори, прашања, тендерска...

Коментари по Правилникот за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по Правилникот за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија. ВИП коментари СМС...