Select Page

Објавени коментари по Стратегијата на АЕК за 2012-2016

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по однос на стратегијата за АЕК за периодот 2012-2016 година: Коментари_Близу Коментари_Вип Коментари_Mакедонски Телеком Коментари_Оне...

Покана за учество на јавната презентација на Стратегијата на АЕК за периодот 2012 – 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации организира јавна презентација на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година која ќе се одржи на 15 Февруари 2012 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Амфитеатар 1 на М6-Едукативен  Центар, ул.810, 1000...

Мислење од Дирекцијата за заштита на лични податоци за прашања поврзани со превземање на податоци од Операторите

Агенцијата за електронски комуникации, достави допис до Дирекцијата за заштита на личните податоци со прашања поврзани со превземање на податоците од Операторите за нивните претплатници од страна на Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски...

Соопштение и покана за состанок за отпочнување на проектот за надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со проектот надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи заради пресметување на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии за различни растојанија на колото на...