Select Page

Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со Законот за електронски комуникации и Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија објавува: Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари:1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и2.  Пазар 8 – Пристап до...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари: 1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и 2.  Пазар 8 – Пристап до...

Известување до заинтересирани страни, за податоци за мрежна покриеност на операторите кои нудат услуги преку безжична врска

До Агенцијата за електронски комуникации во изминатиот период пристигнаа повеќе барања од Оператори за издавање на “потврда за мрежна покриеност во Р. Македонија”, а кои се однесуваат за нивно учество во постапки за јавни набавки на комуникациски...

Објавени коментари по Стратегијата на АЕК за 2012-2016

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по однос на стратегијата за АЕК за периодот 2012-2016 година: Коментари_Близу Коментари_Вип Коментари_Mакедонски Телеком Коментари_Оне...

Покана за учество на јавната презентација на Стратегијата на АЕК за периодот 2012 – 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации организира јавна презентација на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година која ќе се одржи на 15 Февруари 2012 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Амфитеатар 1 на М6-Едукативен  Центар, ул.810, 1000...