Select Page

Të nderuar,

Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ.

Raportin e detajuar nga anketa e kryer në terren për opinionin publik të qytetarëve në lidhje me sigurinë kibernetike mund ta shkarkoni nga faqja e internetit MKD-CIRT në adresën https://mkd-cirt.mk.
АЕК
20141114_Finalno_upatstvo_za_nacinot_na_kontrola_na_maloprodaznite_ceni_na_operator_so_znacitelna_pazarna_mok.pdfДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/11/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: значителна пазарна моќ оператор RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË упатство