Select Page

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Komunikime elektronike

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации Поврзани тагови: дополна, електронски, електронски комуникации, закон, ЗЕК, измена,...

Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите Поврзани тагови: дигитална телевизиска опрема, опрема, поотрошувачи, правилник, услови за...

Rregullore për qasje dhe shfrytëzim të pajisjeve specifike të rrjetit

Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на спец.мрежни...