Select Page

Udhëzime për dorëzimin e të dhënave GIS për nevojat e regjistrit elektronik

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 09/02/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: јавни електронски комуникациски мрежи регистар упатство ФИС податоци