Select Page

Јавна расправа за Нацрт документ за трета анализа на пазар 12

Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи ги достават своите гледишта и ставови по...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Јавна расправа по Правилник за регулирање на малопродажни цени

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“  20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)  20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни...

Јавна расправа по Правилник за регулирање на малопродажни цени

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“  20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)  20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни...