Select Page

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

Јавна расправа по Правилник за регулирање на малопродажни цени

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“  20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)  20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни...

Јавна расправа по Правилник за регулирање на малопродажни цени

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“  20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)  20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни...

Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на елек.ком.мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска...