Select Page

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 31.08.2017 година со почеток во 14 часот ќе се одржи радиоаматерски испит во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21 во...

Радиоаматерски испит

Ве известуваме дека на 07.07.2017 година со почеток во 13:15 минути ќе се одржи радиоаматерски испит во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар Влахов бр.21 во...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Радиоаматерскиот испит ќе се одржи на 08.06.2017 година (четврток) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар Влахов бр. 21 во...

Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина

Во рамките на петтата меѓународна конференција која се одржува во Охрид, на 25.05.2017 година Агенцијата за електронски комуникации потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина....