Select Page

Анализа на релевантен малопродажен пазар 2

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар 2 –  Jавнo достапни телефонски услуги...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 14.09.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се одржи радиоаматерски...

Анализа на релевантен малопродажен пазар 1

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: – пазар 1 – Пристап до јавна...

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации донесе нов План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија кој е објавен во Службен Весник на РМ број 138 од 26.07.2016. Со донесувањето на овој План се овозможува техничка неутралност при користењето на...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 01.06.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје ќе се одржи радиоаматерски...