Select Page

Во рамките на петтата меѓународна конференција која се одржува во Охрид, на 25.05.2017 година Агенцијата за електронски комуникации потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина. Целта на овој документ е да се продлабочи соработката на двете регулаторни тела на принцип на еднаквост, зеднички придобивки на двете страни и разививање на практична соработка за прашања што се однесуваат на електронските комуникациски услуги.

irc2017 1

irc2017 2

irc2017 3