Select Page

Почитувани,

Ве известуваме дека испит за аматерски радиооператори кој беше закажан за ден 15.05.2024 година (среда) со почеток во 10:30 часот е поместен и  ќе се одржи на ден 17.05.2024 година со почеток во 10:30 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр. 21 во Скопје. Измената е направена поради неможноста на надворешниот од член на комисијата за присуство тој ден.