Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува првиот квартален извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2014 година со корекции од технички карактер.
Со почит,
АЕК
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2014 година