Select Page

Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година