Select Page

Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија во третиот квартал од 2022 година