Select Page

Комисија

Претседател на комисијата

м-р Тања Ковачев

tanja.kovachev@aec.mk

Потпретседател на комисијата

Ервин Реџепагиќ

ervin.redjepagikj@aec.mk

Член на комисијата

Александар Давчевски

aleksandar.davchevski@aec.mk

Член на комисијата

Владимир Станивуковиќ

vladimir.stanivukovikj@aec.mk

Член на комисијата

Насер Адеми

naser.ademi@aec.mk