Select Page

20141113_Pravilnik_za_formata_i_sodrzinata_na_baranjeto_za_soglasnost_za_pustanje_na_pazar_na_radio_oprema.pdf

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/11/2014
Службен весник: 173/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: правилник радио опрема рф спектар рф спектар радио опрема согласност форма и содржина на барање