Select Page

Почитувани,

Секторот за регулатива на АЕК за ден петок 22.03.2019 год со почеток од 11 часот објавува состанок по јавна расправа за следните документи:

1. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
2. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
3. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа
4. Предлог Одлука за Измена на Одлука за релевантни пазар подлежни на претходна регулација

Состанокот ќе се одржи на  спрат 6 во зградата на АЕК со почеток од 11 часот.Тема на состанок : Состанок по јавна расправа
Датум на одржување : 22/03/2019
Почеток во : 11:00
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија