Select Page

Почитувани,
Агенцијата го објавува финалниот документ за анализа на пазар за услуги со широк опсег.

Со почит,
Агенција за електронски комуникации
Финалeн документ за анализа на пазар за услуги со широк опсег