Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на јавен состанок за Предлог измена и дополнување на Планот за нумерација   и предлог измена на Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серија на броеви. Состанокот ќе се одржи на 28/07/2020 со почеток во 11:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 6 кат.

Ве молиме да ги почитувате протоколите за заштита од Ковид 19 и да носите соодветна заштитна маска.Тема на состанок : Измена и дополнување на Планот за нумерација и предлог измена на Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серија на броеви
Датум на одржување : 28/07/2020
Почеток во : 11:00
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија