Select Page
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА “.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 21.07.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 11.30 часот

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје


Почеток во: 11:30
Тема на состанок : Предлог - Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација
Датум на одржување : 21/07/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија