Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги  20140205_Правилник за измена на Правилникот за контрола и мерење на Јав.ком.услуги...

Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви

Агенцијата за електронски комуникации објавува коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и...

Состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на год. надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви на 31/01/2014 (петок) во 09:30 во Сала 1 во...

Јавна расправа по нацрт текстот на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквении

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквении и Прилог: Табела на радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение....

Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и...

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа по нацрт текстот на „Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски...