Select Page

Conference agenda

Заштита на лични податоци

Агенцијата за електронски комуникации   се грижи за заштитата на личните податоци кои се во нејзина надлежност во согласност со Законот за заштита на личните податоци и  регулативата издадена од Агенцијата за заштита на лични податоци. За таа цел АЕК донесува...