Select Page

Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година -1

Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година -2