Select Page

Извештај – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија, деловни корисници