Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници во мобилна телефонија.

Со почит,
АЕК
Извештај за развој на пазарот за Q3 2014 година