Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација.

icon 20110302_Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација(34 kB)


Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења, забелешки и статистички податоци за јавната расправа што ќе биде отворена до 30.03.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
или на следнава електронска адреса:
igor.kralevski@aec.mk