Select Page

Почитувани,
Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт документ за втора анализа на Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и Пазар 8- Пристап до услуги со широк опсег (Broadband) да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа. Агенцијата за електронски комуникации ги информираше заинтересираните страни дека започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари од датум 09.03.2012 година.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 01.09.2012 на следната адреса:

 


Нацрт документ за Втора анализа на пазар 7 и 8

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/08/2012
Крај на јавна расправа: 01/09/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
или на следниве емаил адреси:

petar.tasev@aec.mk

marjan.pejovski@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар втора анализа јавна расправа нацрт документ пазар 7 пазар 8