Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки во јавната расправа што ќе се одржи на 17.06.2013 година .

 

 


Нацрт текст на глава 1 од План за намена на РМ
Нацрт текст на прилозите од План за намена на РМ
Нацрт текст на Табела на намена на радиофреквенциски опсези во РМ

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/05/2013
Крај на јавна расправа: 17/06/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

и во електронски облик на следниве адресa за електронска пошта: biljana.ilieva@aec.mk и contact@aec.mk