Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за дополнување на Одлуката за релевантни пазари.

icon 20110303_Одлука за дополнување на одлука за релевантни пазари (122.76 kB)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 01.04.2011 на следната адреса:


Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следниве електронски адреси : vaska.petrovic@aec.mk и liljana.denkovska@aec.mk