Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“ 

20110117_План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија (1.11 MB 2011-01-17)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 17.02.2011 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје или на следнава електронска адреса:  jane.jakimovski@aec.mk