Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, отвара јавна расправа по “П Р А В И Л Н И К –от за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија “

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 19.07.2012 на следната адреса:

Правилник за пренос на СМС пораки кои се однесуваат на културното богатство и туризмотДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 18/06/2012
Крај на јавна расправа: 19/07/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13 1000 Скопје

или на следниве емаил адреси:
sinisa.apostoloski@aec.mk или liljana.denkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: јавна расправа начин пренос СМС правилник