Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, отвара јавна расправа по “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К от за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во  Република Македонија “

 

icon 20120618_Правилник за пренос на СМС пораки кои се однесуваат на културното богатство и туризмот (11.42 kB 2012-06-18)

 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 19.07.2012 на следната адреса:

 

Агенција за електронски комуникации

ул. Димитрие Чуповски бр. 13 1000 Скопје

 

или на следниве емаил адреси:

 sinisa.apostoloski@aec.mk или liljana.denkovska@aec.mk