Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилникот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии “

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 01.10.2012 на следната адреса:

 Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 31/08/2012
Крај на јавна расправа: 01/10/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

и во електронски облик на следниве емаил адреси: sinisa.apostoloski@aec.mk , liljana.denkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: изнајмени линии јавна расправа обезбедување правилник преносни сегменти терминирани